Kullanım Koşulları

1. Kullanım Koşulları

1.1 Atadavetiye.com’u kullanmak için lütfen aşağıda yazılı koşulları okuyunuz. Bu Atadavetiye.com'da sunulan hizmetlerden yararlananlar veya herhangi bir şekilde Atadavetiye.com'a erişim sağlayan tüm gerçek ve tüzel kişiler aşağıdaki kullanım koşullarını kabul etmiş sayılmaktadır.

1.2 Atadavetiye.com'da sunulan hizmetler Şahline Reklamcılık ve Matbaacılık (bundan böyle kısaca "Ata Davetiye" olarak anılacaktır) tarafından sağlanmaktadır ve Atadavetiye.com'un yasal sahibi Ata Davetiye olup, Atadavetiye.com üzerinde her türlü kullanım ve tasarruf yetkisi Ata Davetiye'ye aittir.

1.3 İş bu kullanım koşullarını Ata Davetiye gerektiği zaman değiştirebilir; ancak bu değişiklikler düzenli olarak Atadavetiye.com'da yayımlanacak ve aynı tarihten itibaren geçerli olacaktır.

1.4 Atadavetiye.com hizmetlerinden yararlanan ve erişim sağlayan her gerçek ve tüzel kişi, Ata Davetiye tarafından iş bu kullanım koşulları hükümlerinde yapılan her değişikliği, önceden kabul etmiş sayılmaktadır.

1.5 Ata Davetiye, Atadavetiye.com'da yer alan veya alacak olan bilgileri, formları ve içeriği dilediği zaman değiştirme hakkını saklı tutmaktadır.

 

2. Tanımlar

 

2.1 Atadavetiye.com: Ata Davetiye tarafından belirlenen çerçeve içerisinde çeşitli hizmetlerin ve içeriklerin sunulduğu çevrimiçi (on-line) ortamdan erişimi mümkün olan web sitesidir.

2.2 ÜYE: Ata Davetiye'den ürün alımı yapmak üzere faydalanmak isteyen, seçmiş olduğu üyelik formunu eksiksiz doldurarak, Ata Davetiye tarafından üyelikleri onaylanan gerçek ve tüzel kişilerdir. Bu sözleşmede kısaca "ÜYE" olarak anılacaklardır.

2.3 KULLANICI: Atadavetiye.com’u alışveriş yaparak ya da alışveriş yapmaksızın ziyaret eden kişidir.

2.4 İÇERİK: Atadavetiye.com'da ve/veya herhangi bir web sitesinde yayımlanan veya erişimi mümkün olan her türlü bilgi, dosya, resim, program, rakam, fiyat, vs. görsel, yazınsal ve işitsel imgelerdir.

2.5 WEB SİTESİSİ KULLANIM KOŞULLARI VE ÜYELİK SÖZLEŞMESİ: Atadavetiye.com vasıtasıyla sunulmakta olan ticari ve kişiye özel nitelikteki hizmetlerden yararlanacak gerçek ve/veya tüzel kişilerle Ata Davetiye arasında elektronik ortamda akdedilen işbu sözleşmedir.

2.6 KİŞİSEL BİLGİ: Üyenin kimliği, adresi, elektronik posta adresi, telefon numarası, IP adresi, Atadavetiye.com'un hangi bölümlerini ziyaret ettiği, domain tipi, browser tipi, ziyaret tarihi, saati, vs. bilgilerdir.

 

3. Hizmetlerin Kapsamı

 

3.1 Ata Davetiye'nin, Atadavetiye.com üzerinden sunacağı hizmetler genel itibariyle Tüketici Hukuku mevzuatında tanımlanan elektronik ticaretten ibarettir.

3.2 Ata Davetiye'nin, Atadavetiye.com üzerinden vereceği hizmetler sınırlı sayıda olmamak üzere; Ata Davetiye'ye ait www.atadavetiye.com adresinde satışa sunulan ürünlerin; ÜYE tarafından bedeli ödendikten sonra, tedarikçinin stok durumunun müsait olması halinde "yani sözleşmenin satıcıya yüklediği; malın teslim edilmesi" borcunun ifa edilebilir olması durumunda; taahhüt edilen sürede malın müşteriye kargo firması tarafından Ata Davetiye adına ayıpsız olarak teslimidir.

3.3 Ata Davetiye, Atadavetiye.com üzerinden sunacağı hizmetlerin kapsamını ve niteliğini belirlemekte tamamen serbest olup, hizmetlere ilişkin olarak yapacağı değişiklikleri Atadavetiye.com'da yayımlamasıyla yürürlüğe koymuş addedilir.

3.4 Atadavetiye.com bünyesinde sunulacak hizmetlerden yararlanabilmek için kullanıcıların Ata Davetiye tarafından belirlenecek ve Atadavetiye.com'un ilgili bölümünün içeriğinde belirtilecek özellikleri taşıması gereklidir. Ata Davetiye, bu özellikleri belirlemekte tamamen serbest olup, özelliklere ilişkin olarak yapacağı değişiklikleri Atadavetiye.com'da yayınlamasıyla yürürlüğe koymuş addedilir.

 

4. Genel Hükümler

 

4.1 Atadavetiye.com üzerinden, Ata Davetiye'nin kendi kontrolünde olmayan ve başkaca üçüncü kişilerin sahip olduğu ve işlettiği başka web sitelerine ve/veya başka içeriklere link verilebilir. Bu linkler KULLANICI'lara ve ÜYE'lere yönlenme kolaylığı sağlamak amacıyla konulmuş olup herhangi bir web sitesini veya o siteyi işleten kişiyi desteklememektedir. Link verilen web sitesinin içerdiği bilgilere yönelik herhangi bir türde bir beyan veya garanti niteliği taşımamaktadır. Atadavetiye.com üzerindeki linkler vasıtasıyla erişilen web siteleri ve içerikleri hakkında Ata Davetiye'nin herhangi bir sorumluluğu yoktur ve bu sitelerin kullanımıyla doğabilecek zararlar, KULLANICI'ların ve ÜYE'lerin kendi sorumluluğundadır.

4.2 Ata Davetiye, Atadavetiye.com'da mevcut olan bilgilerin doğruluk ve güncelliğini sürekli olarak kontrol etmektedir. Ancak gösterilen çabaya rağmen, Atadavetiye.com üzerindeki bilgiler fiili değişikliklerin gerisinde kalabilir. Atadavetiye.com muhteviyatında yer alan materyal ve bilgiler Atadavetiye.com'a verildiği anda sunulmaktadır, ilgili hizmet veya bilginin güncel durumu ile Atadavetiye.com'da yer alan durumu arasında farklılık olabilir. Atadavetiye.com'da yer alan bilgilerin, güncelliği, doğruluğu, şartları, kalitesi, performansı, pazarlanabilirliği, belli bir amaca uygunluğu ve Ata Davetiye'nin Atadavetiye.com'da mevcut ve bunlarla sınırlı olmayan, bunlarla bağlantılı veya bağımsız diğer bilgi, hizmet veya ürünlere etkisi ile tamlığı hakkında herhangi bir sarih ya da zımni garanti verilmemekte ve taahhütte bulunulmamaktadır.

4.3 Ata Davetiye, işbu www.atadavetiye.com ve Atadavetiye.com/ uzantısında mevcut her tür hizmet, ürün, kampanya, vs. bilgiler ve Atadavetiye.com'u kullanma koşulları ile Atadavetiye.com'da sunulan bilgileri önceden bir ihtara gerek olmaksızın değiştirme, Atadavetiye.com'u ve içeriğini yeniden düzenleme, yayını durdurma ve/veya duraklatma hakkını saklı tutar. Değişiklikler, Atadavetiye.com'da yayımlanmalarıyla yürürlüğe girerler. Atadavetiye.com'un kullanımı ya da Atadavetiye.com'a giriş ile bu değişiklikler de kabul edilmiş sayılır. Bu koşullar link verilen diğer web sayfaları için de geçerlidir. Ata Davetiye, sözleşmenin ihlali, haksız fiil, ihmal veya diğer sebepler neticesinde; işlemin kesintiye uğraması, hata, ihmal, kesinti, silinme, kayıp, işlemin veya iletişimin gecikmesi, bilgisayar virüsü, iletişim hatası, hırsızlık, imha veya izinsiz olarak kayıtlara girilmesi, değiştirilmesi veya kullanılması hususunda ve durumunda herhangi bir sorumluluk kabul etmez.

4.4 Atadavetiye.com dahilinde üçüncü kişiler tarafından sağlanan hizmetlerden ve yayımlanan içeriklerden dolayı Ata Davetiye'nin, işbirliği içinde bulunduğu kurumların, Ata Davetiye çalışanlarının ve yöneticilerinin, Ata Davetiye yetkili satıcılarının sorumluluğu bulunmamaktadır. Herhangi bir üçüncü kişi tarafından sağlanan ve yayınlanan bilgilerin, içeriklerin, görsel ve işitsel imgelerin doğruluğu ve hukuka uygunluğunun taahhüdü bütünüyle bu eylemleri gerçekleştiren üçüncü kişilerin sorumluluğundadır. Ata Davetiye, üçüncü kişiler tarafından sağlanan hizmetlerin ve içeriklerin güvenliğini, doğruluğunu ve hukuka uygunluğunu taahhüt etmemektedir.

4.5 Atadavetiye.com'u kullananlar, yalnızca hukuka uygun ve şahsi amaçlarla Atadavetiye.com üzerinde işlem yapabilirler. KULLANICI'ların ve ÜYE'lerin, Atadavetiye.com dahilinde yaptığı her işlem ve eylemdeki hukuki ve cezai sorumlulukları kendilerine aittir. Her KULLANICI ve her ÜYE, Ata Davetiye ve/veya başka bir üçüncü kişinin haklarına tecavüz teşkil edecek nitelikteki herhangi bir faaliyette bulunmayacağını taahhüt eder. KULLANICI ve ÜYE'lerin Atadavetiye.com üzerindeki faaliyetleri nedeniyle üçüncü kişilerin uğradıkları veya uğrayabilecekleri zararlardan dolayı Ata Davetiye'nin doğrudan ve/veya dolaylı hiçbir sorumluluğu yoktur.

4.6 İşbu Atadavetiye.com'un sahibi Şahline Reklamcılık & Matbaacılık'tır. Atadavetiye.com'da bulunan bilgiler, yazılar, resimler, markalar, slogan ve diğer işaretler ile sair sınaî ve fikri mülkiyet haklarına ilişkin bilgilerin korunmasına yönelik programlarla, sayfa düzeni ve Atadavetiye.com'un sunumu Ata Davetiye'nin ya da izin ve lisans aldığı kuruluşların mülkiyetindedir. Atadavetiye.com'daki bilgilerin ya da sayfalarına ilişkin her tür veritabanı, web sitesi, software-code'ların html kodu ve diğer kodlar vs. ile Atadavetiye.com içeriğinde bulunan ürünlerin, tasarımların, resimlerin, metinlerin, görsel, işitsel vesair imgelerin, video kliplerin, dosyaların, katalogların ve listelerin kısmen ya da tamamen kopyalanması, değiştirilmesi, yayınlanması, online ya da diğer bir medya kullanılmak suretiyle gönderimi, dağıtımı, satılması yasaktır. KULLANICI ve ÜYE, yukarıda sayılan ve bunlarla sınırlı olmayan Atadavetiye.com yazılım, donanım ve içeriğini çoğaltmayacağını, kopyalamayacağını, dağıtmayacağını, işlemeyeceğini, gerek bu eylemleri ile gerekse de başka yollarla Ata Davetiye ile doğrudan ve/veya dolaylı olarak rekabete girmeyeceğini kabul ve taahhüt etmektedir. KULLANICI ve ÜYE, Ata Davetiye hizmetlerini, bilgilerini ve Ata Davetiye'nin telif haklarına tâbi çalışmalarını yeniden satmak, işlemek, paylaşmak, dağıtmak, sergilemek veya başkasının Ata Davetiye'nin hizmetlerine erişmesi veya kullanmasına izin vermek hakkına sahip değildir. Bu sayfadaki bilgilerin kısmen kopyalanması, basılması, işlenmesi, dağıtılması, çoğaltılması, sergilenmesi ancak ticari olmayan kişisel ihtiyaçlar için ve Ata Davetiye'nin yazılı izni ile mümkündür.

4.7 Ata Davetiye, Atadavetiye.com üzerinden KULLANICI'lar ve ÜYE'ler tarafından kendisine iletilen bilgileri "Gizlilik Politikası" ve "Web sitesi Kullanım Koşulları" hükümleri doğrultusunda kullanabilir. Bu bilgileri işleyebilir, bir veritabanı üzerinde tasnif edip muhafaza edebilir. Ata Davetiye aynı zamanda; KULLANICI ve ÜYE'nin kimliği, adresi, elektronik posta adresi, telefon numarası, IP adresi, Atadavetiye.com'un hangi bölümlerini ziyaret ettiği, domain tipi, browser tipi, ziyaret tarihi, saati vs bilgileri de istatistiki değerlendirme, kampanyaların duyurusunu yapma ve kişiye yönelik hizmetler sunma gibi amaçlarla kullanabilir.

KULLANICI'lara ve ÜYE'lere ait kişisel bilgiler, kanunla yetkili kılınan mercilerin talebi ve aşağıda sayılan haller hariç olmak üzere gerçek ve tüzel üçüncü kişilere açıklanmayacaktır. Kişisel bilgi ender olarak Ata Davetiye için veya onun adına davranan üçüncü taraflara veya Ata Davetiye'nin işi ile ilgili olanlara verilerin özgün olarak kullanım amaçlarını daha iyi işlemek ya da KULLANICI'ların ve ÜYE'lerin önerdiği amaçlara uygun olarak daha iyi hizmet verebilmek üzere verilir.

4.8 İşbu Atadavetiye.com Kullanım Koşulları dahilinde Ata Davetiye tarafından açıkça yetki verilmediği hallerde Ata Davetiye; Ata Davetiye hizmetleri, Ata Davetiye bilgileri, Ata Davetiye telif haklarına tâbi çalışmaları, Ata Davetiye ticari markaları, Ata Davetiye ticari görünümü veya bu Atadavetiye.com vasıtasıyla sağladığı başkaca varlık ve bilgilere yönelik tüm haklarını saklı tutmaktadır.

4.9 Atadavetiye.com 'dan yapılacak alışverişlerde EFT/Havale seçenekleri mevcuttur. Sipariş tarihinden sonra gerçekleşen, daha önceden öngörülemeyen sebeplerden (tabii afet, savaş, terör, iletişim hatlarındaki büyük sorunlar vs.) dolayı sözleşmeyi imzalayan tarafların sorumluluklarını yerine getirememeleri ve bu durumun üç (3) günden fazla sürmesi durumunda tarafların her birinin tek taraflı fesih hakkı doğacaktır.

4.10 Atadavetiye.com satışa sunduğu ürünlerin bir kısmı için stok tutmuyor olabilir. Müşterileri tarafından sipariş edilen bu ürünler, ürünün üreticisi, distribütörü veya dağıtıcısından temin edilerek basım işlemi yapılarak müşterilere ulaştırılmaktadır. Nadiren de olsa, tedarikçi firma stoklarında bulunmayan ürünler nedeniyle gecikmeler yaşanabilir. Bu tür sorunlardan dolayı ürünün temin edilememesi veya teslimatın gecikmesi durumunda; müşteriler bilgilendirilir ve talep edilmesi halinde sipariş edilen ürün değiştirilebilir veya ürün bedeli olarak alınmış olan tutar iade edilerek sipariş iptal edilebilir.

4.11 Bazı ürünlerde ekran görüntüsü ile ürünün orjinali arasında ton farkı yaşanması muhtemeldir. Sistem kaynaklı sorunlar ve internetteki dizgi hatalarından onay sonrası Ata Davetiye sorumlu değildir.

4.12 Atadavetiye.com’da yayımlanan fiyat listelerinde sehven hata yapılması halinde ürün fabrikasının belirlediği kendi fiyat listesi geçerli olacaktır.

 

5. Teslimat Şartları

 

5.1 İşbu ürünler kargo ile ulaştırılmakta olup ; teslimat sırasında ürün paketi müşteri tarafından kontrol edilmeli, hasarlı paketler teslim alınmayarak tutanak tutturulma ve Ata Davetiye’ye bildirilmelidir. Ata Davetiye uygun görmesi halinde siparişi yeniden hazırlayacaktır. Hasarlı, paketi açılmış ürünün teslim alınması halinde ise ürürün Kullanıcıya tam olarak teslim edildiği kabul edilmiş addedilir.

5.2 Siparişler, sipariş tarihinden (Davetiye sipariş tarihi davetiye ücretinin Ata Davetiye hesabında göründüğü tarih ve davetiye tasarımına onay verildiği itibariyle başlamaktadır.) itibaren ortalama 1-3 işgünü içinde kargoya verilmektedir. Baskı ve Montaj işlemleri uzun sürecek ürünler sitede ayrıca belirtilmiştir.

5.3 Sipariş verdikten sonra teslimat adresi değiştirilememektedir. Fatura adresi teslimat adresiyle aynı olup; talep edilmesi halinde farklı bir adres olarak belirtilebilmektedir.

5.4 Kargo bedeli, tüm siparişlerde Türkiye geneli (Kıbrıs hariç) siparişler için Ata Davetiye tarafından karşılanmaktadır.

5.5 Kargoda yaşanabilecek gecikme, kaybolma ve hasar durumlarında Ata Davetiye sorumlu değildir. Kargonun kaybolması, hasar görmesi ve gecikmesi durumunda tazmin talebi kargodan talep edilmelidir. Bu konuda oluşabilecek hukuki davalar T.C. Bursa Mahkemeleri salahiyetlidir.

5.6 Yurtdışı ürün siparişlerinde yabancı ülke gümrüklerde yaşanan kontroller ve gecikme Ata Davetiye ve taşıyıcı kargonun sorumluluğu dışındadır. Bu nedenle yaşanabilecek aksaklıklarda kargo firması ve Atadavetiye.com ile iletişim kurarak izlenecek yol hakkında bilgi alınabilmektedir. Yurtdışından yapılacak ürün alımlarında gümrük prosedürleri göz önüne alınarak sipariş tarihi belirlenmelidir.

5.7 İşbu teslimat sırasında teslimat adresinde alıcının bulunmaması durumunda kargo sorumlusu kargo şirketinin telefon numarasını ve şube adresini içeren bir haber formu bırakacaktır. Haber formunun bırakılmasını takip eden iş günü itibariyle aynı adrese ikinci uğrama gerçekleştirilecektir. 2 gün içinde kargo şirketi ile iletişime geçilmeli ve ürünün teslim alınacağı süreç bildirilmelidir.

 

6. Sipariş İptali

 

6.1 İşbu siparişin iptali; onay maili öncesinde info@atadavetiye.com adresi ya da 0224 2504030 nolu telefonla Ata Davetiye’nin bilgilendirilmesi şeklinde mümkün olmaktadır. Onay verilen siparişlerde ise iptal söz konusu değildir.

6.2 Sözleşme gereğince Ata Davetiye’nin ürün bedelini iade edeceği durumlarda, iadenin yapılacağı banka hesabı, ürün bedelinin ödendiği hesaptır. Ata Davetiye’nin para iadesini alıcının bu hesabının kapatılmış/değiştirilmiş ve/veya herhangi bir sebeple işlemez halde olması nedenleriyle bu hesaba yapamaması durumunda alıcı, Ata Davetiye’ye bizzat yazılı olarak başvurarak ücreti teslim almakla yükümlüdür. Alıcının bu durumda gecikme zararı, faiz vb. taleplerde bulunması söz konusu değildir.

 

7. İade Şartları

 

7.1 Kullanıcı tarafından sipariş edilen ürünler baskı öncesi kullanıcı onayına sunulmaktadır. İşbu onay aşamasından sonra alınan davetiyelerin baskıya girmesinden sonra iade söz konusu değildir. Baskı aşaması yapılmamış ancak baskı onayı alınan ürünler için o anki sürece kadar yapılan masraflar müşteriden tahsil edilir. (Tasarım Ücreti, Kredi Kartı İşlem Ücreti vs..)

 

8. Mücbir Sebepler

 

8.1 Hukuken mücbir sebep sayılan tüm durumlarda, Ata Davetiye işbu "WEB SİTESİ KULLANIM KOŞULLARI"nı geç ifa etmekten veya ifa etmemekten dolayı yükümlü değildir. Bu ve bunun gibi durumlar, Ata Davetiye açısından, gecikme veya ifa etmeme veya temerrüt addedilmeyecek veya bu durumlar için Ata Davetiye'nin herhangi bir tazminat yükümlülüğü doğmayacaktır.

 

9. Uygulanacak Hukuk ve Yetki

 

9.1 İşbu "WEB SİTESİ KULLANIM KOŞULLARI VE ÜYELİK SÖZLEŞMESİ"nden kaynaklanacak ihtilaflar Türk Hukuku'na tabidir ve Bursa Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir. Ata Davetiye'nin, KULLANICI ve ÜYE'nin bulunduğu ülkede dava açma hakkı saklıdır.

 

10. Yürürlük ve Kabul

 

1.3 İşbu "WEB SİTESİ KULLANIM KOŞULLARI VE ÜYELİK SÖZLEŞMESİ", Ata Davetiye tarafından Atadavetiye.com içeriğinde ilan edildiği tarihte yürürlülük kazanır. KULLANICI'lar ve ÜYE'ler, işbu sözleşme hükümlerini Atadavetiye.com'u kullanmakla kabul etmiş olmaktadırlar. Ata Davetiye, dilediği zaman işbu sözleşme hükümlerinde değişikliğe gidebilir, değişiklikler, sürüm numarası ve değişiklik tarihi belirtilerek Atadavetiye.com üzerinden yayınlanır ve aynı tarihte yürürlüğe girer.